HLAVNÁ STRANA
ARCHÍV
E-SHOP
REKLAMA A IKONY
ÈO SME CHCELI
PETÍCIE ZA PC
HÂźADANIE
FÓRUM
REDAKCIA

 
 
 
 

OFICIAL INFO
PRVÉ INFO O PC
HARDWARE NÁROKY
RECENZIE
ZAUJÍMAVOSTI
NÁVODY
MULTIPLAYER
NICOV ŽIVOT
PRÍBEH V HRE
ZOZNAM MISII
CHEATY
POSTAVY V HRE
INGAME INTERNET
POLÍCIA
DOPRAVA
TIPY A POSTREHY
ENGINE EUPHORIA
PS3 COLLECTOR
VYDANIA HRY
TRAILER
GAMEPLAY
PATCH INFO
INFO O SLOVENÈINE
XBOX 360 NEDOSTATKY
AJ INÉ ONLINE HRY

 
 
 
 

WALLPAPER
SCREENSHOTS
SCREENY EF LC
ARTWORKS
NEDOSTATKY
COVERS
Oniondo.com SKENOVANIA
OBRAZOVÉ DETAILY
FANڊIKOVIA
INÉ

 
 
 
 

TRAILERS
GTA FONTS
WIN XP STARTUP
OSTATNÉ

 
 
 
 


 
 

 

 
 
 

 

 

kúpi hru

GameExpres.sk

 
 
 
Meno: Grand Theft Auto IV  - Žáner: Akčné, Adventúra - Vývojár: Rockstar North Rockstar Toronto - Vydavatež: Rockstar Games - Dátum vydania: Dec 2, 2008 - Jazyky: English, French, Italian, German, Spanish
Ochrana: SecuROM™
 
 
 
Slovenčina do hry
gta inside
ABCgames.sk ...
 Need for Speed UnderCover

MUVI.sk - film magazín
Zaujimavosti.net
TOP5 rebríčky
ZN.SK magazín

 
 

 

 

 
Redakcia...Naetoo
naetoo(o)centrum.sk
www.gtaiv.eu
www.slovenciny.com
www.n-games.eu
www.gta4.toje.inMyRrO

 

 
 
 
  Spolupráca...
V prípade, že by ste mali záujem spolupracova formou výmeny ikoniek, či iným spôsobom, nebojte sa nás kontaktova. V prípade že máme čas a vidíme v tom budúcnos, určite na takúto ponuku odpovieme.

 

 
 
 
 
 

Copyright.
Väčšina sekcií a ich obsah je duševným a autorským vlastníctvom pisateža. Nespracované grafické súbory sú verejným prostriedkom, upravované grafiky sú chránené autorsky. Je zakázané akékožvek kopírovanie a zneužívanie obsahu webu.  Autor si vyhradzuje právo na použitie akejkožvek súčasti z jeho dizajnu, témy, či techniky. Je zakázané reprodukova textové časti na stránkach za účelom ďalšieho ponúkania pod iným menom, na inej doméne, či dokonca pod iným autorom. Stránka podporuje originalitu práce ako aj originalitu hry. Práva sú vyhradené aj na použitie obrannej formulácie.
All right reserved for using text materials or any modiffied and created graphic content. A theme, or webdesign with scheme is also protected. Do not copy any content from this site for author's restriction. We support originality of game and originality of work.

 
 
 

 

 

 
 

 

Naetoo Š 2007-2008 Naetoo - Slovenciny.com
Prísny zákaz akéhokožvek ďalšieho kopírovania a reprodukovania obsahu webu bez povolenia autorov, textovej, grafickej alebo inej súčasti, pre ochranu autorských práv.